วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทความของ ฉัน

      หมุนไปเถิดโลกเอ๋ย หมุนเลย หมุนผ่านไป
ทิ้งไว้เถิดคนนี้ คนดีเป็นไม่ได้ ฝันใฝ่เอาเท่านี้
เท่า นี้แหละคนดี ที่ฉันเป็น
 อย่าหวังจากฉันเลย เถิดคนดี
ก็ฉันมัน เท่านี้ ที่ฉันมี…..ความเลว
ชีวิต อันห่าเหว สังคมแห่งคนเลว ที่ฉันเป็น
      หลับ ตาเถิดหลับฝัน หลับฝันถึงความดี
ทิ้งไว้เถิดแค่นี้ คนดีเป็นไม่ได้
ชีวิต ที่ห่าเหว สังคมแห่งคนเลวที่ฉันเป็น
หลับฝัน ถึงความดี หลับฝัน ถึงความดี
หลับฝัน ถึงความดี หลับฝัน ถึงความดี


                                                                              ( ชีวิตจริง ยิ่งกว่า ละคร )
                                                                                     ( mr.worrasit )